За контакти: 0887 888702, 02/9708 219, 052/579 904
ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ "ПОДАРИ СВОЯ СТОЛ"
      със съдействието на Български дарителски форум, Национална мрежа за децата
      и логистичната подкрепа на Офис Експрес, Спиди и Дот Медиа.
 

Периодът е труден и не всеки, дори да иска, може да дари пари за нов стол, но има столове в офиса, които биха зарадвали ученици, деца и възрастни хора.

Всеки, който обновява офиса си може да подари своите използвани столове, които са хубави и годни за употреба.

Може да се даряват и нови столове.

На дарителите Офис Експрес предоставя преференциални цени и отстъпки при закупуване на нови столове.

За контакти: 0887 888702, 02/9708 219, 052/579 904

order@stol4e.bg

Дарените столове ще се предоставят на нуждаещи се: неправителствени организации, фондации, социални домове, помощни училища, защитени жилища, посочени от Български дарителски форум и Национална мрежа за децата.
ФОРМУЛЯР ЗА ЗАЯВКА НА ДАРЕНИЕ

 

Моля, попълнете и натиснете бутона изпрати. Така ще регистрирате Вашата нужда от столове и тя ще бъде публикувана в сайта. Ще се свържем с Вас за потвърждение и информация за даряване на столове. Заявка можете да изпратите и в свободен текст на е-майл: Order@stol4e.bg и на телефон 0887 888 702. Благодарим Ви.

 

 
Организация на даренията

 

1. С поръчка от Офис Експрес

С доставката на поръчката, Офис Експрес приема столовете за дарение от клиента. Столове се приемат само в София, Варна, Пловдив. Столовете се проверяват и предават на служителя на Офис Експрес . Офис Експрес и Спиди осигуряват транспорт до получателите на дарението.

2. Без поръчка от Офис Експрес

Може да дарите столове като заявите своето желание на 0887 888 702 и доставите столовете за дарение в офисите на Офис Експрес в София, Варна, Пловдив или директно до нуждаещите се лица.

Могат да бъдат дарявани само здрави и годни за употреба столове. Дарението се придружава с Протокол за дарение между Дарителя, предоставил столовете и Дарения, получил столовете.

За контакти: 0887 888702, 02/9708 219, 052/579 904 Галина Даскалова , order@stol4e.bg

 

РЕГИСТЪР НА ЗАЯВКИТЕ ЗА ДАРЕНИЕ
статус дарител
Клеймо за време Име на организацията ЕИК Описание на дейността Адрес на получаване: Град/село, улица, № Необходими столове ( брой и описание) Лице за контакт Телефон за връзка е-майл    
24.2.2015 13:55 Защитено жилище "Къщата на Джошуа"     село Скравена 2 стола за работа на компютър Петър Петров 0893615013   очаква дари
25.2.2015 12:20 Фондация"Здравето на ромите" Сливен 119501186 Управление и поддържане функционирането на Здравно-Социален Център в ромски кв."надежда", Сливен със следните дейности :
1.Здравно- административни услуги за гражданите- здравноосигурителен статус,телефонно съдействие,консултации и изследване за сексуално - преносими инфекции и ХИВ ,предоставяне на безплатни акушерски консултации за здравнонеосигурени,раздаване на презервативи и здравнообразователни материали
2.Работа за мотивиране на младежи до 29 г. за включване в пазара на труда - подготовка на CV,мотивационни писма,успешно интервю за работа,следене на сайтове за работа и др.
3.Поддържане на информационна банка от данни за учащи в средни училища,водене на периодични анкети и фокус групи
4.Водене на здравнообразователни групи за деца 12 -14 г., групи за бременни и млади майки,групи за личностно израстване и развитие за младежи 17-25 г.
Сливен,кв."Надежда", ул."Калиакра"6, Здравно-социален Център

359944663003
4 стола за работа с компютър за ученици и 6 посетителски стола Мирослав Емилов -Координатор +35944663001, 0897393161 edi_miro@abv.bg очаква дари
25.2.2015 12:24 Фондация "БОЛНИ ОТ АСТМА" - гр.Ямбол 128583271 Основните дейности на организацията в настоящия момент са съсредоточени в следното:
- Подобряване на качеството на живот на боледуващите от бронхиална астма и други хронични белодробни заболявания;
- стимулиране инициативата на болните от астма и активност за отстояване правото им на здравеопазване по европейски и световни стандарти, за повишаване на здравната и гражданската им култура;
- разширяване достъпа им до ефикасни съвременни форми на диагностика, лечение и профилактика;
- съдействие за действително осигуряване правата и възстановяването им, когато са нарушени;
- съдействие за решаване на социалните и професионални проблеми на боледуващите от бронхиална астма и други хронични заболявания;

град Ямбол, ул. „Марин Дринов” №6,офис1 4 стола за работа на компютър за ученици, 4 посетителски стола. Ваньо Тодоров Пенчев 0894413377 fbayl2004@abv.bg очаква дари
25.2.2015 13:42 Сдружение с нестопанска цел в обществена полза "Верният настойник" 175664436 Работим по училища, детски градини за превенциш на отпадането на деца от системата на образованието. Работа с хора в неравностойно социално положение и хора в риск. Управление на дом за възрастни хора и единственото наблюдавано жилище в Бургаска област по проект Дом Възможност. Имаме клонове в 5 бургаски общини: Созопол, Сунгурларе, Камено, Айтос и Средец. Офиси в Бургас, Камено и Средец. За повече информация verniatnastoinik.org гр. Бургас жк Изгрев бл 21 вх 5 ап 6 5 офис стола
30 посетителски стола
30 трапезни стола
Николай Николов 0898927538 verniatnastoinik@abv.bg очаква дари
25.2.2015 13:55 Родителско настоятелство на детска градина "Калина" - Дупница     Дупница, ул.В.Търново 8 10 стола за работа с компютърна ученици
20 посетителси стола
Емилия Мешинкова 0879147018 kalina2004@abv.bg очаква дари
25.2.2015 15:01:00 Сдружение "Бъдеще за децата" 123648231 Работа с деца в риск и техните семейства.
гр.Казанлък, ул. "Войнишка" 25
10 посетителски стола Мария Гинева 0878379261 special_child@abv.bg очаква дари
25.2.2015 16:15:21 Обединено детско заведение №12"Първи юни"
86168
Образователна и възпитателна дейност на деца от 1 до 3 г. град Варна,ж.к."Владислав Варненчик"до блок 309 1 брой директорски стол,10 броя офис столове Светла Христова
0882567083
odz12@abv.bg очаква дари
26.2.2015 09:55:03 Обединено детско заведение "Здравец"   Образователна и възпитателна дейност на деца от 2 до 7 г. с. Крушовица, общ. Мизия, обл. Враца, ул. "Минко Костадинов"№67, ПК:3349 2 броя директорски стола, 20 броя посетителски стола
Верка Николова
0892 234127, 0897 226616 zdravec_kr@abv.bg очаква дари
26.2.2015 09:59:24 Фондация "Фонд за превенция на престъпността - ИГА" гр. Пазарджик 112511135 Фонд за превенция на престъпността фонд-ИГА e независима професионална организация, която инициира гражданската активност и работи за намаляване на престъпността.
За реализацията на своите цели организацията
- Разработва и внедрява експериментални програми и модели;
- Развива обучителни, консултантски, информационно-образователни и издателски дейности;
- Подобрява диалога и междуинституционалните връзки;
- Извършва наблюдение над институциите, работещи по проблемите на престъпността;
- Провежда застъпнически кампании в полза на целевите групи;
- Предоставя социални услуги на правонарушители и на лица и деца в риск;
- Изгражда национални и международни партньорства.
Създадена е през 1998 година в Пазарджик като организация с нестопанска цел
гр. Пазарджик бул. Александър Стамболийски №8 6 стола за работа на компютър Мария Чешмеджиева 0893455930 office@iga-bg.org очаква дари
26.2.2015 10:42:44 Фондация "Здраве и социално развитие"
BG121687933
Личностно и общностно развитие, опазване на здравето и социално благополучие.
Трите основни приоритета в работата са ранно детско развитие, промоция на здраве, социална интеграция и развитие на ромската общност.
Въвежда нов подход в усилията за създаване на условия за развитие и интегриране на ромската общност у нас чрез предлагане на съвременни програми:
- Подкрепа на семействата за по-добро отглеждане и развитие на децата, превенция на институционализацията и отпадането от училище;
- Промоция на здраве и семейно планиране, насочена към млади хора;
- Обучение на младежи в социални умения за личностно развитие и намаляване на рисковото поведение.
гр. София, кв.Факултета, ул. Георги Папанчев №14 3 стола за компютър и 20 посетителски стола. Зорница Стоичкова 0899328070 z.stoichkova@hesed.bg очаква дари
26.2.2015 18:00:12 ФСУ Жулевия дом 112665044
Целите на ФСУ Жулевия дом са:
Осигуряване на безопасна и сигурна среда за отглеждане и възпитание на деца от 0 до 18 и младежи до 29 години в общността в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи.
Осигуряване достъпност на социалните услуги за деца, младежи и възрастни, нуждаещи се от тях,
Създаване на условия за развиване на способности у децата за независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти и умения за поемане на лична отговорност след навършване на 18 години.
Цялостно обслужване на възрастни хора през деня.
Организацията е с ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ,
вписана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието
под №20070724018 на 24.07.2007 г.
4463 село Лесичово обл. Пазарджик
ул. Братя Дарджикови №44
3 стола за работа на компютър, 10 посетителски стола
Нена Топчийска
0886662629
zhuleviadom@abv.bg
очаква дари
26.2.2015 20:13
Фондация "Областен ромски съюз"
102613661
Фондация “Областен ромски съюз” е неправителствена организация с обществено полезна дейност, създадена през 1999 година по инициатива на студенти, които са обучени и завършили в Бургаски свободен университет. Фондацията работи в три основни направления
Ø Участие в развитието на местни структури за борба с безработицата
Ø Насърчава развитието на потенциала на малцинствените етноси в областта на културата, образованието, стопанската инициатива и международните комуникации
Ø Работа с проституиращи мъже и жени и превенция на ХИВ/СПИН и ППИ
Ø откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулозата в ромска общност”
Фондацията работи по проекти, които е разработила и за които е спечелила финансиране.

Визия, мисия и стратегически цели

В И З И Я
Грижата за здравето е утвърдена като основна индивидуална, общностна и социална ценност.
Общностите в България проявяват висока гражданска активност и имат равни възможности за социално развитие и получаване на грижи и услуги
• здравни
• социални
• образователни

М И С И Я
Да провежда политика на промоция на здраве и да стимулира социалното развитие на социално изключените групи и общности.
Да подпомага и стимулира пълноценната интеграция на малцинствените етноси от ромски, турски и друг произход в българското общество
Да насърчава развитието на потенциала на малцинствените етноси в областта на
културата, образованието и стопанската инициатива
Да участва активно в развитието на местни структури за борба с безработицата

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
• Положителна промяна на знанията и нагласите на уязвимите групи по посока намаляване на рисковото поведение и развитие на отговорно здравословно поведение
• Насърчаване на поведението на търсене на медицински грижи: профилактично и при здравни проблеми
• Подпомагане на развитието на социални умения на хората от уязвимите групи за взимане на решения и поемане на отговорности, свързани с живота и здравето им
• Обучение на ключови представители на целевите групи в основни знания за здравето и социални умения, които те да могат след това ефективно да разпространяват
• Повишаване на интереса към образованието
• Създаване на подходяща инфраструктура
• Позитивни промени в нагласите и нормите на общността
• Намаляване на безработицата сред ромската общност.
8002, гр. Бургас, ул. Велека №2, здравно-социален център
3 стола за работа пред компютър; 7 посетителски стола
Митко Доков
056 84 86 95; 0877 713 814
romaunion@abv.bg
очаква дари
27.2.2015 11:09:12 Фондация "Конкордия България"
175271434
Фондация "Конкордия България" предоставя социални услуги за деца и за пълнолетни младежи от 18 до 30 г. с акцент върху образователни дейности, подготовка за самостоятелен живот и интеграция в обществото.

Към момента подпомагаме над 35 деца в няколко различни социални услуги - Дневен център, Приют за деца с обособена група за юноши и Център за настаняване от семеен тип като на всички деца се осигуряват освен базови условия за живот и редовно посещаване на училище и редица извънкласни дейности за развиване на личностния потенциал, интереси и таланти (спорт, изкуство, култура).

Също над 35 млади пълнолетни лица пребивават в услугите за младежи, където получават подкрепа в търсенето на работа, в уреждането на различни здравни и административни проблеми, обучителни и творчески мероприятия. Като специфична обучителна дейност се развива фризьорски салон "Конкордия", където наши младежи, завършили съответен професионален курс, имат възможност да получат първата си работа по специалността и да натрупат полезен професионален опит, на база на който да градят своя бъдещ самостоятелен живот. В момента екипът работи върху развиването на втори социално-предприемачески проект за включване на младежи в производството на ателието за керамични изделия и декоративни средства с цел придобиване и затвърждаване на реални трудови умения.

Фондация "Конкордия България" е регистрирана за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието и направените към нас дарения могат да се използват за получаване на данъчно облекчение. 
Социален и младежки център "Св. Константин", София 1510, ул. "Павлина Унуфриева" №4 (в района на Сточна гара до София Мел)
2 бр. фризьорски стола (или качествени офис-столове с механизъм за повдигане) за нуждите на обучителен фризьорски салон "Конкордия" в гр. София
12 бр. стола за хранене за нуждите на Център за настаняване от семеен тип "Детска къща КОНКОРДИЯ" в гр. Банкя
до 30 бр. стола за хранене за нуждите на Социален и младежки център "Св. Константин" в гр. София
Мирослав Бучков 0879-060-476 miroslav.buchkov@concordia.or.at очаква дари
27.2.2015 16:57
СНЦ Еквилибриум 117622997 Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ, познат още като „Розовата къща“). Работи с деца с увреждания, с девиантно поведение, също така и с неглижирани деца от социално-слаби семейства.
Еквилибриум работи в посока за утвърждаване на единното физическо и духовно личностно израстване на деца, млади хора и техните родители; предоставяме социална подкрепа и образователна рехабилитация за укрепване на личните ресурси и насърчаване на ентусиазъм за бъдещето.
Другото направление, в което сдружение „Еквилибриум“ участва активно на национално и регионално ниво е процесът на деинституционализация. Подпомагаме и подкрепяме биологичните семейства, за да отглеждат децата си в къщи; обучаваме и подкрепяме приемни родители, за да се справят максимално добре с грижата за всички категории деца и особено с грижата за деца с увреждания, изведени от институции. Максимални услия полагаме в превенцията на изоставянето и/или институционализирането на бебета на ниво родилен дом. Тези задачи се постигат чрез предоставяне на социални услуги за деца, младежи и семейства в риск, както и чрез активно участие в реформата на грижата за деца в България.
гр. Русе, бул. Липник 14

10 стола за работа на компютър
6 посетителски стола

При възможност бихме желали още 5 стола за работа на компютър и 4 посетителски стола

Марияна Марчева Великова 0889260256 mimrs79@mail.bg очаква дари
2.3.2015 14:58:34 Фондация "Стъпка за България"
175338134
Фондация "Стъпка за България" е основана през 2007 г. с предмет на дейност подкрепа на млади хора в неравностойно положение в България за тяхното социално и икономическо развитие, с фокус към деца и младежи без родителска грижа. Ние постигаме нашите цели чрез включване на младите хора в различни форми на неформално обучение и професионални курсове, чрез които да развият своите познания, умения за самостоятелен живот и кариерни възможности.
Ние вярваме в способностите на младите хора в неравностойно положение и ги подкрепяме в усвояването на знания и изграждането на необходимите умения, за да освободят своя потенциал и да получат достъп до по-добро образование и професионална реализация.
В основата на всички наши дейности стоят нашите отдадени доброволци!
гр.София, ул. Алабин 50А, ет.4 25 посетитески стола за общи срещи (и обучения) на доброволците. 4 стола за работа на компютър за индивидуална работа на младежите с техните ментори-доброволци. Анастасия Гоцева 878577135 stepbulgaria@gmail.com; anastasiyagotseva@gmail.com очаква дари
4.3.2015 11:25:46 Фондация “Карин дом” 813145053   гр. Варна 9010
местност Свети Никола
п.к. 104
20 броя посетителски стола /по възможност еднаквиб
12 броя работни столове / за работа на компютър за възрастни /
Елена Лещева 52302517 eleshteva@karindom.org очаква дари
05.03.2015 08:58:24 Фондация "Сийдър"

Център за настаняване от семеен тип "Сияние"- гр. Кюстендил
Булстат 123714158 Предоставяне на социални услуги в среда близка до семейната на деца, младежи и лица с интелектуални затруднения. гр. Кюстендил пк 2500
кв. Герена, ул. Синчец 11
Център за настаняване от семеен тип "Сияние"
6 стола за работа на компютър
10 стола - потребителски
Маргарита Кирилова Пармакова - координатор проекти и услуги - Фондация Сийдър 0884378853 margarita_parmakova@abv.bg очаква дари
07.03.2015 09:24:12 Сдружение"Избор за утре" град Ботевград 175980997 Сдружение „Избор за утре” е организация с идеална цел, регистрирана в Софийски окръжен съд на 29 септември 2010 година по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Работим за подобряване на социалната интеграция на групите в неравностойно положение в община Ботевград, със специално внимание към развитието на ромската общност.
Дейността по сформиране на екип и разработване на стратегии и проекти за подпомагане на ромската общност стартира от началото на 2010 година, преди официалната регистрация, когато екипа от доброволци работи като неформална младежка грежданска група.
Работили сме по проекти за образователна интеграция на ромските деца, дневна приемна за деца с увреждания"Надежда", Компютърни обучения за изявени даровити деца, проекти за преодоляване на безработицата и бедността.
град Ботевград, 2140
улица Васил Левски № 39 Б, ет 1, ап 3
4 стола за работа на компютър на ученици, 4 посетителски стола, 4 трапезни стола Зорница Ташева 882929994 zorry4@abv.bg очаква дари
07.03.2015 13:38:27 Русенска Католическа организация "Каритас"   Предоставяне на социални услуги за възрастни и деца - Център за обществена подкрепа за деца, Дневен център за деца с увреждания, Център за домашни грижи, Приют за бездомни лица, Център за социална рехабилитация и интеграция за бездомни лица, дарителски кампании и др. гр. Русе, ул. "Богдан Войвода" №3 50 посетителски стола по 10 за всяка социална услуга и 6 стола за работа на компютър по 3 за двете социални услуги за деца Павлета Стефанова 884353455 copruse@caritas-ruse.bg очаква дари
                     
                 
За контакти: 0887 888702, 02/9708 219, 052/579 904 Галина Даскалова , order@stol4e.bg