• Избери по вид
  • Нови модели
  • Избери ПО цена
  • Избери по екстри
  • Избери по помещение
  • Избери по издръжливост
  • Избери по производител
  • Избери по материали
  • Избери по срок на доставка
  • Избери по цвят
  • ПРОМОЦИИ
http://stol4e.bg/bg/lichni-danni.html http://stol4e.bg/outlet/NalichniStoloveOutlet.pdf http://www.offex.bg/bg/search.html?search=Frixion+&category_id=&producer_id= https://stol4e.bg/bg/search.html?characteristic_1%5B%5D=10 http://stol4e.bg/bg/search.html?lang=bg&item=search&search_text=BIG+BOSS
Само при нас ще получите
Безплатна доставка*
Професионален монтаж
Гаранционно обслужване

Плащания и гаранции

Начини на плащане

При изпратена поръчка администратор се свързва с вас за уточняване начина на плащане.

 

Наложен платеж

Стойността на поръчката се заплаща на куриера в момента на получаването й. Заедно с поръчката получавате данъчна фактура и касов бон.

 

Банков превод

След като потвърдите поръчката си, администратор изпраща по e-mail фактура за плащане по банков път. Стоката се получава след плащане на фактурата.

 

Рекламации и връщане на стоки

 

Tелефон за ракламации: 02 9708 215 или 0888 600 779. Рекламации относно липсващи количества и явни дефекти се предявяват в момента на доставка. При случаи на скрит дефект на стоката или несъответствие с обявените характеристики имате право да предявите рекламация в едноседмичен срок от датата на фактурата. Вследствие на рекламацията може да получите отстраняване на дефекта, замяна на продукта или получаване обратно на заплатената сума. Рекламираната стока следва да се върне в оригиналната опаковка заедно с придружаващата я документация. Поръчаната стока може да бъде върната в 14 дневен срок от получаването и неизползвана, в оригинална опаковка. При връщане на стоката Вие не дължите допълнителни обезщетения или неустойки. 


Правото за връщане на стоки не се прилага в следните случаи:

 
•  за доставка на продукти, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална заявка;
•  за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
•  за стоки, повредени и/или променени след момента на получаването им;
•  за стоки, чиято оригинална опаковка е повредена или липсва. Не се счита за повредена опаковката, цялостта на която е била нарушена по начин, единствено позволяващ отделянето й от стоката.

 

Връщането на продукта става чрез куриерска фирма, за сметка на клиента или лично в офиса на Офис Експрес Сървис АД на адрес: София, бул. История Славянобългарска №21. В случай, че връщането на стоки се комбинира с Логистичната карта на Офис Експрес, клиентът следва да заплати такса 5.00 лв. без ДДС. Замяна на един артикул с друг, също е за сметка на купувача, отново срещу такса 5.00 лв. без ДДС. Офис Експрес гарантира връщането на заплатената от потребителя сума, без стойността на куриерската услуга за връщането на продукта. Върнатата пратка трябва да е придружена от подписани копия на фактурата и стоковата разписка, които трябва изрично да се предадат на куриерска фирма срещу подпис.

 

Монтаж на мебели

Доставката на мебели е до входа на сградата.
При липса на товарен асансьор се начисляват 2 % на етаж до 6 % максимално оскъпяване.
(Пример: етаж 2 + 2 %, етаж 3 + 4%, етаж 4 и нагоре + 6 %)
При наличие на товарен асансьор се начисляват 2% такса етажност
Офис Експрес начислява такса монтаж в размер на 8% от стойността на монтираните мебели. 

 

Монтаж на столове

Столовете се доставят безплатно разглобени в кашон. Монтажът на офис столове е само в рамките на Зона 1 на цена 5 лв. без ДДС за столове на стойност под 100 лв. без ДДС и 10 лв. без ДДС за столове на стойност над 100 лв. без ДДС.

 

За монтаж в Зона 2 и 3 се договаря допълнително оскъпяване от тези тарифи.

------------------------------------------------------

 

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от Закона за защита на потребителя


До
ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД
София, бул. История Славянобългарска №21
факс: 02 973 26 10
e-mail: offex@offex.bg

С настоящото уведомявам/е, че се отказвам/е от сключения от мен/ нас договор за покупка
на следните стоки ……………...……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………...

Поръчани на /дата/ ………………………………………………………………………
Получени на /дата/ ………………………………………………………………………

Име на потребителя: ……………………………………………………………………..
Адрес на потребителя ……………………………………………………………………

Банкова сметка на потребителя, по която да бъде върната платената цена:

Банка ………………………………………………………………………………………
IBAN ……………………………………... BIC …………………………………………


Дата:                                Подпис на потребителя/ите:

 

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

Можете да изтеглите Формуляра от ТУК.

------------------------------------------------------

 

УКАЗАНИЯ
/приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от Закона за защита на потребителите/

I.    Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
II.    Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
III.    Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте получили стоките. За да упражните правото си на отказ, в посочения по- горе срок, е необходимо да ни уведомите за Вашето име, адрес и телефонен номер, факс и/или електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща), както и да върнете стоките на адрес: __________________във вид: ___________. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока на отказ от договора.
IV.    Действие на отказа. Ако се откажете от договора, ние ще Ви възстановим цената на стоката, която сме получили от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по - късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от договора и получим обратно стоките на адреса и във вида, посочени в т. ІІІ. Ще извършим възстановяването, като използваме посочена от вас банкова сметка за връщане на платената цена.
V.    Преките разходи по връщане на стоките са за Ваша сметка.

При всички случаи на връщане, рекламация и гаранции важи Закона за защита на потребителите (ЗЗП).